Priser

Kiropraktor: 

Find de gældende priser på Dansk kiropraktor Forenings hjemmeside

Fysioterapi: 

325 kr pr.  konsultation

Massage: 

30 minutter: 325 kr

60 minutter: 600 kr

Kranio-sakral terapi:

Baby:                    350kr

Børn 3-15 år:     400kr

Voksen:               650kr

 

Kvalitetssikring

Hos Kiropraktisk Klinik Vejen har patientsikkerhed og behandlingskvalitet førsteprioritet. Det er derfor vigtigt at høre fra patienter, der føler sig forkert eller dårligt behandlet. Vi sætter stor pris på både positiv og negativ feedback. Denne kan gives skriftligt eller mundtligt til personalet, på telefon, via mail eller på facebook. Al feedback vil blive drøftet blandt ledelsen og de behandlere, der har været involveret i det pågældende forløb.

Risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsynsrapport hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynsrapport

Klager over sundhedvæsenet

Det er god klinisk praksis at hjælpe og orientere i klage- og erstatningsmuligheder i det danske Sundhedsvæsen!

Hvis man ønsker at klage til en offentlig instans er der tre muligheder:

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler klager fra patienter.

Man har mulighed for at klage over:

  • den sundhedsfaglige behandling
  • brud på dine rettigheder som patient

Man kan læse mere om dette på deres hjemmeside, hvor man også får hjælp til at sende en klage.

Patientsikkerhed

Hvis man under sit kiropraktorbesøg kommer til skade på en måde som ellers kunne have været undgået, har man som patient mulighed for at søge om erstatning fra Patienterstatningen. Man kan læse mere om hvilke skader, der er dækket, og om hvordan man søger på deres hjemmeside.

Utilsigtede hændelser
En utilsigtet hændelse er en fejl eller hændelse, der

  • opstår under sundhedsvæsnets behandling, undersøgelse, pleje eller rehabilitering
  • ikke skyldes patientens sygdom
  • som er skadevoldende – eller kunne have været skadevoldende.

Utilsigtede hendelser skal meldes til Dansk Patientsikkerheds Database, så man i fremtiden kan undgå lignende hændelser.

Journalindsigt

Som patient har man til en hver tid ret til at se sin journal, eller få en journaludskrift. Du skal møde op fysisk på klinikken for at få journaludskriften, da vi ikke har sikker mail.

Scroll til toppen